RIM-Service - Oljepanna & värmepanna
Sanering av tankar kan bli både miljö- och hälsofarligt om det inte görs ordentligt. En fara med gamla oljepannor och tankar är att de rostar inifrån och ut.

Allt fler skrotar sina oljepannor

BostadDe senaste åren har många privatpersoner och företag valt att göra sig av med sina gamla värmepannor, ett komplicerat och tungt arbete som oftast kräver professionell hjälp.

Rimservice tjänster

Rimservice arbetar både mot privatpersoner och industri. Förutom sanering och rivning av oljepannor erbjuder även Rimservice tjänster inom:

  • Demontering av pannor
  • Demonteringar av inom- och utomhustankar
  • Sanering av oljetankar
  • Bortforsling av demonterat material
  • Intransport för nyinstallation av värmesystem
  • Skrotning av metallbyggnader, maskiner, etc.
  • Bortforsling av skrot och bråte
  • Sanering av asbest och eternit

Som privatperson är det tillåtet att riva sin gamla oljepanna med tillhörande tank, men arbetet innebär en komplicerad och bitvis farlig procedur. Oljepannan i är sig är oftast väldigt tung och väger runt 400-600 kg, och sanering av tankar kan bli både miljö- och hälsofarligt samt innebära en brandrisk eftersom man hanterar stora mängder eldningsolja.

-De flesta oljepannor vi byter ut är väldigt gamla och skitiga och har varit igång under lång tid, så det innebär att man alltid måste ta hänsyn till de risker som det tunga arbetet innebär. Många tror först att det är ett enkelt jobb att riva sin befintliga utrustning, men när de väl satt igång så dröjer det oftast inte länge innan vi blir kontaktade, berättar Hans Olof Prytz, grundare av Rimservice.

Inte längre lönsamt

Det var på 50-, 60-talet när oljepriset var lågt som många företag och privatpersoner valde att installera oljepannor i sina fastigheter för uppvärmning. I samband med oljekrisen 1973 så blev oljepriset dyrare och idag är det inte längre lönsamt att använda sig av sin gamla utrustning.

-Idag byter allt fler ut sina oljepannor mot värmepumpar och bergvärme. Oljan har på senare år blivit fruktansvärt dyr vilket har sänkt hela marknaden, så det finns ingen ekonomi i det längre, förklarar Hans Olof.

Rostar inifrån och ut

De flesta har sina oljepannor placerade i källaren där de tar upp onödigt mycket plats, är smutsiga och kan även lukta illa om de inte har sköts om under årens lopp.

En fara med gamla oljepannor och tankar är att de rostar inifrån och ut. Detta kan i sin tur leda till hälso- och miljöfarliga spill där eldningsoljan kan tränga ner genom källarens betonggrund och ut i naturen, så det är viktigt att tömma sin utrustning om man inte har den i bruk.

”Skilsmässor och trasiga trappor”

Rimservice är ett företag som specialiserat sig inom rivning, sanering och demontering av pannor och tankar för både industriellt bruk och för privatmarknaden. Med över 30 års erfarenhet i branschen erbjuder de idag sina tjänster över hela Skåneregionen.

Grundaren Hans Olof Prytz har under årens lopp mött flera uppgivna personer som själva försökt sig på att riva och forsla bort sina pannor och oljecisterner.

-Oljepannor har lett till både skilsmässor och trasiga trappor. Vi har haft många som har ringt oss och sagt att det var för tungt samt att de klämt både fingrar och fått ryggskott. Hade man vetat om hur jobbigt och besvärligt det var, så hade man aldrig ens försökt att göra det själv, skrattar Hans Olof.

Tungt och skitigt arbete

Att demontera och riva en oljepanna med tillhörande tank är både tungt och skitigt. Tankarna måste först saneras innan de kan skäras ner och skrotas. Oftast behöver man vara försiktig så att man inte heller skadar rummet eller dörrar som kan ha tillkommit fastigheten i efterhand. Pannan i sig måste demonteras bitvis och tömmas innan den försiktigt går att lyftas ut ur fastigheten.

För Rimservice tar detta arbetet mellan 3-4 timmar beroende på värmepanna, och de ser alltid till att städa och göra snyggt efter sig så att kunden kan börja nyttja de fria ytorna efter det att de är klara med bortforslingen.

Företaget lämnar dessutom alltid ett skrotningsintyg på sina arbeten som bekräftar att utrustningen inte längre finns kvar i fastigheten, något som krävs för att kunna avregistrera en tank eller cistern hos Samhällsbyggnadsförvaltningens miljöenhet. Besök www.rimservice.com för att läsa mer om hur Hans Olof och hans kollegor kan hjälpa er.

Redaktionen
redaktionen@temabygg.se